Style Therapy הנעת תהליך פנים ארגוני

"אורלי שי – המרכז לסטיילינג" מנהל תהליך התייעלות, דיוק והנעת תהליכים בתוך ארגונים גדולים מהחוץ פנימה.

בעולם של היום גדלה הדרישה מארגונים וחברות  לקחת חלק ב"מהפכה החברתית"  לטובת הכלל וה"פוליטיקלי קורקט". מסתבר שזה כבר לא אפנתי להיות אגואיסט…העובד מעדיף להשתייך לקבוצה ערכית, והלקוח לקבל שרות מאחת שכזו. ללא קשר לסוג השרות או המוצג שירכוש.

החשש לא להשתייך לקבוצה הנכונה, נותן את הטון המרכזי, ובונה את "חווית הקניה והשרות החדשה".

אורלי שי וצוות "אורלי שי המרכז לסטיילינג" מקנים לעובדים כלים לשילוב בין עולם העבודה לאג'נדה האישית.

שיתוף העובד והלקוח כחלק ממערך הפרסום האובייקטיבי של הארגון, הוא שיטה ייחודית שפתחה אורלי שי המביאה לתוצאות מהותיות ולטווח ארוך , שמתגמלת ב Win Win  את כל הצדדים.

תהליך העבודה מתחלק לשלושה שלבים: 

אבחון,  אידאל, התאמה.  

אבחון תהליך בו העובדים זוכים להדרכה ב "Style Therapy"

תהליך זה מהווה גם שלב בלמידת הארגון: בו נערך אבחון נתונים דרך האופן בו הארגון מצטייר לפועלים מתוכו בייחס לתפישת ה"אני" של כל אחד מהם.

אידאל הבנה של מה היא הצמיחה האידיאלית לארגון בשלב זה.

התאמה התאמת  פתרונות חדשניים שיובילו לאידיאל אליו הארגון שואף להגיע. התאמת הפתרונות לארגון נשענת בין הייתר על שילוב העובדים ומקבלי השרות.