Style Therapy

הנעת תהליך פנים ארגוני

תהליך התייעלות, דיוק והנעת תהליכים פנים אירגוני, מהחוץ פנימה.

בעולם של היום גדלה הדרישה מארגונים וחברות  לקחת חלק ב"מהפכה החברתית"  לטובת הכלל וה"פוליטיקלי קורקט". מסתבר שזה כבר לא אפנתי להיות אגואיסט…

העובד מעדיף להשתייך לקבוצה ערכית, והלקוח לקבל שרות מאחת שכזו. ללא קשר לסוג השרות או המוצג שירכוש. החשש לא להשתייך לקבוצה הנכונה, נותן את הטון המרכזי, ובונה את "חווית הקניה והשרות החדשה".

אורלי שי וצוות "אורלי שי המרכז לסטיילינג" מקנים לעובדים כלים לשילוב בין עולם העבודה לאג'נדה האישית. שיתוף העובד והלקוח כחלק ממערך הפרסום האובייקטיבי של הארגון, הוא שיטה ייחודית שפתחה אורלי שי המביאה לתוצאות מהותיות ולטווח ארוך , שמתגמלת ב Win Win  את כל הצדדים.

השיטתה החדשנית והייחודית של אורלי עובדת מהפרט באירגון דרך המנהלים ועד למטה האירגון ועוסקת בתדמיתו של הפרט מול ערכי האירגון. הכל נעשה דרך ייעוץ סטיילינג, בדיקת התדמית, בדיקת המיתוג הקיים ומציאת כלים לחיבור בין הלקוחות העובד והאירגון. כלים אלה ייצרו הנעה שנשענת על הקשר שבין תדמית אישית של העובד בעיני עצמו והתדמית העיסקית של האירגון. התעמקות בפערים באמצעות נקודות ממשק או חיבור, חושפת נקודות חוזק וחולשה של האירגון. דרך התייחסות פנימית וחיצונית מבינה וחושפת אורלי את ההתנהלות האנושית באירגון. 

אורלי מייעצת לתהליכי החלמה, צמיחה וצימצום הפער בין העובד הקטן למנהל. (דברים שיספרו ליועץ לא ידוברו עם המנהל) ומכאן שתפקידה כיועצת יהיה לשלב בשיטתה היחודית בין חלומות העובדים והדרך לממש אותם, כל זאת בתוך האירגון.

מטרתה של אורלי, בשיטת העבודה הייחודית שלה, היא לפורר התנגדויות של העובד דרך נראות חיצונית.  בסופו של יום עסקים עושים בין אנשים. מתמטיקה הופכת לרגש,  ונוצר חיבור בין המותג לקהילה. ראיה אסטרטגית עתידית, שימור עובדים ושילובם בעליה והתקדמות האירגון כחלק מצוות מנצח.

 

תהליך העבודה מתחלק לשלושה שלבים: 

אבחון,  אידאל, התאמה.  

אבחון תהליך בו העובדים זוכים להדרכה ב "Style Therapy"

תהליך זה מהווה גם שלב בלמידת הארגון: בו נערך אבחון נתונים דרך האופן בו הארגון מצטייר לפועלים מתוכו בייחס לתפישת ה"אני" של כל אחד מהם.

אידאל הבנה של מה היא הצמיחה האידיאלית לארגון בשלב זה.

התאמה התאמת  פתרונות חדשניים שיובילו לאידיאל אליו הארגון שואף להגיע. התאמת הפתרונות לארגון נשענת בין הייתר על שילוב העובדים ומקבלי השרות.