השכבה התת עורית, מורכבת בעיקר מרקמה שומנית. השרירים התת עוריים תומכים בעור והם מאבדים את כושר גמישותם עם התארוכתם, התמחותם והתרופפותם