גוון של אדום זוהר הנוטה לעבר הכתום וחסר כל מרכיב כחול.משמות השני כאדום עולה מפירוש הפסוק :"אם יהי חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ,אם יאדימו כתולע- כצמר יהיו"(ישעיה א' 18)