אבן שהיא מחצב או מאובן. ברוב המקרים עיבוד וליטוש אבני החן מעלה את ערכן הכספי. משתמשים באבני חן כתכשיטים, כמטבעות חליפין, כמקורות אנרגיה, וכחומר גלם ליצירות אמנות. אבני החן נמצאות במלאי מוגבל בכדור הארץ ונדרש מאמץ וכוח אדם רב בכרייתן מהאדמה, כתוצאה מכך ערכן רב ומיצרים חיקויים מלאכותיים בדמותן.