המילה אופנה אומצה על ידי חצר המלוכה האנגלית שם התקבלו צורות הלבוש מארצות אירופה השונות והיה מקובל לומר: "מתלבשים על פי האופן הספרדי" או על פי האופן הצרפתי. ולכן  המילה "אופן" (MODE) קיבלה משמעותחדשה- "אופן הלבישה" פירושו בעצם אופנה