אריג בלתי ארוג המיוצר בשיטת כבישה והדבקה של סיבים טבעיים כמו : כותנה וצמר. באופן מסורתי משמש הלבד לייצור כובעים . בשנות ה- 50 היה הלבד פופולארי מאוד ושימש לייצור מעילים וחצאיות הגזורות בעיגול , שקושטו בתשליבים (אפליקציות) של מוטיבים שונים.