קווי המתאר של הבגד מוגדרים כצללית . צללית הבגד מושפעת מנטיות האופנה המקובלות לתקופה והיא משתנה על פי תכתיבי האופנה המעודכנים . בשנות ה- 50 שונו הצלליות בתדירות רבה וקיבלו את השראתן מן האותיות הלטיניות .