תחתונים שבחלקם האחורי יש רק חוט ושני פלחי הישבן חופשיים.