תחתונים, מיני

תחתון שלא מגיע עד לעצמות האגן. החיבור בצד צר מאוד.