תחתון שלא מגיע עד לעצמות האגן. החיבור בצד צר מאוד.