משמש באפליקציה – כאשר ממקמים בד ששוליו גלויים על בד אחר. מטרתו למנוע משולי הבד להיפרם תוך הצמדת הבד למשטח בד גדול יותר. נקודת הכניסה נמצאת מעט לתוך החלק עבורו מבצעים גימור, ונקודת היציאה נמצאת ממש מעבר לשוליו. גם כאן מעבירים את המחט דרך הלולאה של התך הקודם. התוצאה היא חוט הממסגר את פיסת הבד, וקוי חוט קטנים הפולשים פנימה לתוך הבד.