אחד מצבעי היסוד, צבע האהבה, שימש גם כצבען של המהפכות באירופה כמו "החולצות האדומות."