מאפיין את הטבע, תרכובת של צבעי היסוד כחול וצהוב. נתפס כצבע מרגיע ולכן משתמשים בו בבתי חולים.